top of page

vztahové styly
(attachment)
test
 

Vztahový styl (attachment style) je způsob, jakým jednáme v blízkých vztazích, řešíme své konflikty a naplňujeme své potřeby. Určuje, jak moc si dovolíme být autentičtí a zranitelní v blízkosti druhého člověka.

Vztahový styl si nevybíráme, naučili jsme se jej v dětství.

 

Je to emoční návyk těla a můžeme jej změnit pomocí jeho poznání a pozorné a empatická práce se sebou.

Vztahový styl se rozděluje na tzv. jistý (secure) a nejistý (insecure).

 

Jistý styl se cítí v blízkosti a vztazích přirozeně a je autentický. 

 

Nejistý styl vychází z přesvědčení, že být autentický/á v blízkosti druhého člověka znamená riziko odmítnutí či opuštění.

Snaží se s tímto strachem vyrovant tím, že reaguje úzkostně či vyhýbavě. Buď se "snaží a usiluje", anebo "utíká a vyhýbá se zranitelnosti"

Podíl nejistého vztahového stylu v populaci je 50 % !

Pomocí testu můžete poměrně přesně určit, jaký je váš vztahový styl, a následně s ním pracovat.

online Test vztahového stylu

Test vám poskytne vám informace o vašem převažujícím stylu a pořadí zastoupení dalších stylů. Zabere maximum 5-10 minut času.  Skládá se 40 otázek, které vychází výzkumů attachmentu. Každá otázka obsahuje jedno tvrzení, na které můžete odpovědět na škále "určitě nesouhlasím" až "určitě souhlasím". 

Jak změnit svůj styl a získat ve vztazích sebejistotu a uvolnění?

Napsal a namluvil jsem pro vás audioknihu  "Láska, strach a lidoopi", kde vás provedu krok za krokem procesem změny.

čLÁNKY a audiočlánky O VZTAHOVÝCH STYLECH

bottom of page