top of page
Ručičky

vztahové styly (attachment)

Vyhýbavý vztahový styl:
Když strach vítězí nad láskou

Jsi pro mě důležitý, ale nepřibližuj se moc. Chci s tebou být, ale neomezuj mě. Miluji tě, ale nevyžaduj to po mně pořád slyšet.

 

Pokud se v těchto větách poznáváte, je možné, že patříte do klubu vyhýbavých.

 

Tedy lidí, kteří touží po lásce, ale zároveň se jí děsí. Kteří potřebují hodně prostoru a nezávislosti v blízkých vztazích. A kteří se můžou jevit jako chladní, odmítaví a odtažití, i když uvnitř mají spoustu citu.

Chci tě, nechci tě

Vyhýbavý vztahový styl je způsob, jak se stavíme k intimitě a závislosti. Je to naše nastavení v blízkých vztazích, které se tvoří už v raném dětství. Pokud naši rodiče nebyli moc dostupní a citově otevření, mohli jsme si vytvořit strategii "nespoléhat se, chránit se". Naučili jsme se, že je bezpečnější držet si odstup a nedovolit si být zranitelní. A tuhle strategii si teď neseme i do dospělých vztahů, aniž bychom o tom museli vědět.

A tam to často drhne - protože naši partneři po nás chtějí víc blízkosti a otevřenosti, než nám je milé. Chtějí od nás slyšet vyznání lásky, chtějí s námi trávit hodně času, chtějí s námi sdílet své nejhlubší pocity. A my z toho máme tendenci utíkat, cítíme se zahlceni a svázáni. Bojíme se, že ztratíme sami sebe, svou svobodu a kontrolu. A tak se vzdalujeme, stahujeme, zamrzáme. I když nás to může bolet.

Je to začarovaný kruh strachu a osamělosti - čím víc se nám druhý snaží přiblížit, tím víc se my vzdalujeme. A čím víc se vzdalujeme, tím osamělejší se cítíme. Hluboko uvnitř totiž po blízkosti toužíme, jen se jí hrozně bojíme. Bojíme se, že nás pohltí, zraní, opustí. A tak radši držíme druhé na distanc, pod kontrolou. I když nás to stojí lásku a intimitu.

Ale dá se s tím něco dělat? Dá se ten strach a odstup transformovat v opravdovou blízkost a důvěru? Ano, i když to není snadné a rychlé. Chce to hlavně odvahu podívat se na své staré bolesti a obrany. Chce to trpělivost a soucit k sobě i k druhým. A chce to ochotu riskovat a zkoušet nové způsoby vztahování se. Krok za krokem, den za dnem. Protože láska bez strachu za to stojí. A vy taky.

Co je vyhýbavý vztahový styl

(dismissive avoidant attachment)

Vyhýbavý vztahový styl je jedním z typů nejisté vztahové vazby. Tvoří se v raném dětství, když naši rodiče nereagují citlivě a konzistentně na naše potřeby blízkosti a bezpečí. Když jsou emočně nedostupní, chladní nebo odmítaví. Nebo když nás příliš brzy tlačí k samostatnosti a výkonu. My si z toho vezmeme ponaučení, že druhým se nedá věřit a že spoléhat se můžeme jen sami na sebe.

A tak se naučíme být hodně nezávislí a soběstační. Naučíme se potlačovat své city a zranitelnost, maskovat je za chlad a lhostejnost. Naučíme se vyhýbat konfliktům a nárokům druhých tím, že se stáhneme do sebe. Je to takový obranný val proti možnému zranění a zklamání. Ale taky proti opravdovému lidskému kontaktu a láskyplnému sdílení.

Ve vztazích pak můžeme působit jako citově ploší a nepřístupní. Naši partneři se můžou cítit odmítaní a frustrovaní tím, že k nám nemůžou proniknout. Že nám nemůžou být tak blízko, jak by si přáli. Můžou nás vidět jako sobecké a bezcitné, i když uvnitř to tak vůbec není. My se jen hrozně bojíme toho, co by se stalo, kdybychom se otevřeli a nechali si pomoci. Bojíme se, že bychom ztratili kontrolu a respekt sami k sobě.

Takže navenek držíme image suverénního a chladnokrevného člověka, který nikoho a nic nepotřebuje. Ale uvnitř se můžeme cítit hrozně sami a nepochopení. Můžeme tajně toužit po větší intimitě a přijetí, ale nevíme, jak na to. Náš strach je větší než naše touha. A tak se točíme v bludném kruhu nedůvěry a odstupu. Sami před sebou, sami se sebou.

Jak poznat vyhýbavý vztahový styl?

Jak se pozná, že máte právě tuhle nejistotu v blízkých vztazích? Tady je pár typických projevů:

 1. Hodně si ceníte nezávislosti a osobního prostoru

 2. Neradi se spoléháte na druhé, radši si věci děláte sami

 3. Máte tendenci potlačovat nebo zlehčovat své emoce

 4. Cítíte se nekomfortně, když se vám někdo snaží přiblížit

 5. Máte problém požádat o pomoc nebo přiznat zranitelnost

 6. Při konfliktech se stahujete do sebe nebo odcházíte pryč

 7. Působíte na druhé chladně a odtažitě, i když to tak nemusí být

 8. Myslíte si, že jste jiní než ostatní a nikdo vám nemůže rozumět

 9. Vyhýbáte se závazkům a dlouhodobým vztahům

 10. Dáváte přednost práci a koníčkům před trávením času s partnerem
   

Pokud vás vystihuje většina bodů, je dost možné, že jste členem klubu vyhýbavých. Tedy lidí, kteří milují svobodu tak moc, že kvůli ní obětují blízkost. Kteří se navenek tváří nepotřebně a nezranitelně, ale uvnitř se můžou cítit strašně osamělí. A kteří můžou být pro své okolí těžko čitelní a pochopitelní, protože nedávají moc najevo své nitro.
 

Není divu, že vyhýbavý styl může ve vztazích způsobovat zmatky a bolesti - na obou stranách. Ten vyhýbavý trpí nedostatkem intimity a autenticity, i když si to nechce přiznat. A ten druhý trpí pocitem odmítnutí a marnosti, i když se snaží sebevíc. Je to začarovaný kruh, ale dá se z něj dostat.

Jen to chce velkou dávku odvahy a ochoty se na sebe podívat s laskavostí. A také trochu pomoci a podpory těch správných lidí.

Svůj vztahový styl můžete zjistit ve specializovaném ONLINE TESTU na webu.

Jak vzniká vyhýbavý
attachment?

Nikdo se vyhýbavě nevztahuje schválně a ze zlého úmyslu. Je to nevědomá strategie našeho mozku, jak se vypořádat s nejistotou a bolestí. Sahá až do našeho raného dětství, do doby, kdy jsme byli totálně závislí na našich rodičích. Nejen fyzicky, ale hlavně emocionálně. Potřebovali jsme, aby s námi byli hodně a reagovali vnímavě na naše potřeby.

Jenže to se ne vždy stalo, z různých důvodů. Třeba měli sami rodiče své nezahojené rány a nejistoty. Nebo neměli čas a sílu nám dávat tolik pozornosti. Nebo si mysleli, že nás musí zocelit a postavit brzo na vlastní nohy. A tak nám dávali najevo, že naše nároky na blízkost a bezpečí jsou moc velké. Že bychom to měli zvládnout sami, bez jejich pomoci a konejšení.

A my jsme si z toho vzali hodně trpké ponaučení - že svět je nebezpečné a nejisté místo. Že nemá cenu se moc spoléhat na druhé a ukazovat jim své slabosti. Že jediná jistota jsme my sami a naše schopnost se o sebe postarat. A tak jsme si vybudovali silnou a nezávislou fasádu, za kterou jsme schovali své obavy a zranitelnost. A tu fasádu teď ukazujeme i svým partnerům, i sobě samým.

Je v tom hodně smutku a neprožitého dětského stesku. Hodně potlačených slz a nevyřčených přání. Hodně nenaplněné touhy po pochopení a objetí. Ale taky hodně síly a odhodlání to zvládnout, ať se děje co se děje. Je v tom kus hrdiny, který se musel příliš brzy naučit spoléhat jen sám na sebe. A teď se bojí tu hrdost a samostatnost ztratit, i když ho to může stát lásku a intimitu.

Chápu ten strach a tu nedůvěru. Sama jsem si tím prošla a občas se k tomu vracím. Ale taky vím, že se to dá postupně měnit a uzdravovat. Že se dá najít způsob, jak být silný a zároveň autentický. Jak si zachovat svou jedinečnost a zároveň se odevzdat sdílení. Jak se naučit přijímat i dávat lásku, bez obav a podmínek. Je to běh na dlouhou trať, ale stojí za to. Pro nás i pro naše vztahy.

cyklus vyhýbavé vazby

Vyhýbavý vztahový styl se často projevuje v takzvaném kruhu vyhýbavé vazby. Ten má také tři fáze: stažení, distanc a návrat.

 

Je to takový tanec mezi touhou po nezávislosti a strachem z opuštění. Tanec, který může být velmi matoucí pro oba partnery.

Fáze stažení nastává, když vyhýbavý partner zaznamená nějaké zdánlivé ohrožení své autonomie. Třeba že ten druhý je příliš naléhavý, příliš vyžaduje pozornost, příliš se snaží o blízkost. Ve vyhýbavém partnerovi se spustí poplach - strach, že je příliš svázaný, že ztrácí sám sebe. A tak se začne stahovat.

 

Vyhýbá se kontaktu, je odměřený, chladný, potřebuje více prostoru. Může působit nezúčastněně, lhostejně, podrážděně. Snaží se tím vlastně chránit sebe a svou svobodu, ale paradoxně tím partnera zraňuje a oddaluje.

Když stažení trvá příliš dlouho a partner se dál snaží o sblížení, přichází fáze distance. Vyhýbavý partner cítí, že jeho hranice jsou překračovány, že je pod tlakem. Má strach, že se úplně ztratí v tom vztahu, že nebude mít úniku. A tak se ještě více distancuje - je nepřítomný, vyhýbavý, může i fyzicky odejít nebo vztah ukončit. Zároveň ale může mít pocity viny a výčitky, že partnera zraňuje.

Když distance dosáhne vrcholu a hrozí úplnou ztrátou vztahu, může nastat fáze návratu. Vyhýbavý partner si uvědomí, že nechce o partnera přijít, že ho vlastně potřebuje a touží po spojení. A tak se zase vrací, snaží se o sblížení, je vstřícnější a přítulnější. Jenže uvnitř se stále bojí ztráty sebe a příliš velké blízkosti. Je to pro něj velké dilema. A tak se ten kruh roztáčí znovu - stažení, distance, návrat.

I toto je samozřejmě jen model a každý vyhýbavý vztah se může projevovat trochu jinak. Ale ten základní vzorec - potřeba autonomie a zároveň strach z opuštění - tam bývá přítomen. Je v tom velká nejistota a zmatek pro oba partnery. Ten vyhýbavý se cítí jako v pasti, chce mít kontrolu, ale zároveň nechce ztratit vztah. Ten druhý neví, na čem je, cítí se odmítaný a nepochopený.

I z tohoto kruhu se však dá vystoupit. Stejně jako u úzkostné vazby je klíčové uvědomění, soucit a komunikace. Uvědomění si svých spouštěčů a obranných strategií. Soucit k sobě i k partnerovi, k těm nejistým a zraněným částem. A upřímná, otevřená komunikace o svých potřebách a hranicích. Je to velká výzva pro oba, ale když se jí zhostí, jejich vztah to velmi obohatí. Naučí se respektovat sebe i druhého, vyvážit blízkost a autonomii. A to je opravdová zralost a svoboda ve vztahu.

Pasti vyhýbavéhovztahového stylu

Vyhýbavé nastavení nás může dostat do různých vztahových pastí. Můžeme se v nich zaseknout a nevědět kudy dál. Tady je pár nejtypičtějších:

1. Past odstupu - Čím víc se k nám druhý snaží přiblížit, tím víc my couváme. Máme strach, že nás pohltí a ovládne. A tak držíme bezpečnou vzdálenost, i když nás to může bolet.

2. Past soběstačnosti - Vše si chceme dělat sami, neradi se spoléháme na druhé. Máme pocit, že to zvládneme líp a rychleji. Ale taky nám tak může unikat radost ze spolupráce a přijímání podpory.

3. Past chladu - Raději nedáváme moc najevo své city a potřeby. Bojíme se, že bychom tím ztratili tvář a respekt. Ale taky tím můžeme partnera mást a odpuzovat.

4. Past výčitek - Když už nás partner dotlačí k větší blízkosti, cítíme se nesvobodní a svázaní. Můžeme mu to dávat za vinu a vyčítat mu to. Ale tím jen zakrýváme svůj vlastní strach a nejistotu.

5. Past úniku - Když je toho na nás moc, máme tendenci utíkat. Ať už fyzicky nebo emocionálně. Stáhneme se, odmlčíme se, opustíme scénu. Je to naše obrana, ale taky past osamělosti.

6. Past nezávaznosti - Vyhýbáme se dlouhodobým a hlubokým vztahům. Raději máme kratší a povrchnější známosti, kde se nemusíme moc odkrývat. Ale taky nám tak může utíkat čas a šance na opravdovou intimitu.

 

Znějí vám povědomě? Není divu, vyhýbavý styl nás umí dostat do pěkné vztahové šlamastyky. Ale nejsme v tom sami a nejsme na to krátcí. S trochou odvahy a podpory se z těch pastí dá dostat. Krok za krokem, pravda po pravdě, potřeba po potřebě. Stojí to za to risk a nepohodlí. Protože tam na nás čeká láska a blízkost, po které tajně toužíme.

Jak pracovat s vyhýbavým vztahovým stylem

Jak se tedy posunout z vyhýbavosti k větší vztahové jistotě a autenticitě?

 

Nejistý vztahový styl je i můj příběh a každý den provázím klienty procesem změny od nejistoty k uvolnění a sebejistotě. Tento konkrétní vyzkoušený postup, který lze aplikovat na sebe najdete kompletní v audioknize/audiokurzu Láska, strach a lidoopi. 

Ale právě tady a tady pár tipů a doporučení:

1. Poznejte svůj styl - Všímejte si, co ve vás spouští vaše vyhýbavé reakce. Jaké situace a chování partnera ve vás vyvolávají stažení a chlad? Pojmenujte to, prozkoumejte to s laskavostí k sobě.

2. Posilujte svou zranitelnost - Zkuste postupně víc dávat najevo své nitro. Své radosti i starosti, své touhy i obavy. Je to risk, ale taky cesta k větší důvěře a porozumění.

3. Trénujte přijímání péče - Dovolte druhým, aby vám pomáhali a pečovali o vás. I když to pro vás může být nezvyk a nepohodlí. Je to důkaz lásky a lidství, ne slabosti.

4. Komunikujte otevřeně - Říkejte partnerovi, co prožíváte a co potřebujete. I když je to pro vás těžké a nejisté. Je to základ vztahové rovnováhy a vzájemnosti.

5. Nebojte se závazku - Zkuste se pouštět do delších a hlubších vztahů. I když vás to může děsit a svazovat. Je to příležitost růst a milovat víc celým srdcem.

6. Najděte si podporu - Sdílejte své úspěchy i nezdary s chápavými přáteli. Nebo vyhledejte terapii, pokud cítíte, že sami nezvládáte své vyhýbavé vzorce měnit. Je to známka síly a moudrosti.

Pamatujte, že změna stylu není otázka dní a týdnů. Je to proces na celý život, pomalý a křivolaký. Ale každý den vám dává šanci vykročit nově a jinak. Každý okamžik je příležitost pustit staré obrany a otevřít se víc lásce. Je to dobrodružství, na které se vyplatí vydat. Protože na jeho konci můžete najít domov v sobě i v druhých.

Časté otázky a odpovědi

Q: Je vyhýbavá vztahová vazba nějaká porucha?

A: Ne, je to spíš naučený styl vztahování se, který má kořeny v našich raných zkušenostech s pečovateli. Není to diagnóza, ale může nám působit různé vztahové obtíže. S postupným poznáváním a proměnou sebe sama se dá posunout k větší vztahové jistotě a spokojenosti.

Q: Dá se vyhýbavý styl nějak změnit?

A: Ano, i když to chce čas, trpělivost a odvahu. Je to proces krok za krokem, kdy se učíme rozpoznávat své spouštěče a reakce, komunikovat otevřeněji o svých pocitech, přijímat péči a podporu a pouštět se do hlubších vztahů. S pomocí blízkých lidí nebo terapeuta se dá najít cesta k větší intimitě a autenticitě.

Q: Může mít vyhýbavou vazbu i žena?

A: Rozhodně ano, není to záležitost pouze mužů. U žen se může vyhýbavost projevovat trochu jinak, mohou mít větší sociální masku vstřícnosti a empatie. Ale uvnitř zažívají podobné obavy ze závislosti a ztráty sebe sama v blízkých vztazích. I ony potřebují pochopení, přijetí a trpělivost od svých partnerů.

Q: Jak mohu pomoci svému vyhýbavému partnerovi?

A: Hlavně mu dávejte najevo, že ho přijímáte i s jeho potřebou prostoru a samostatnosti. Nesnažte se ho měnit nebo tlačit do větší blízkosti, než je mu příjemné. Komunikujte s ním otevřeně o svých pocitech a potřebách, ale beze strachu a výčitek. Oceňujte jeho každou snahu o upřímnost a zranitelnost. A nezapomínejte pečovat i sami o sebe a své hranice.

Q: Mohou mít dva vyhýbaví partneři funkční vztah?

A: Mohou, pokud oba pracují na svém osobním rozvoji a na vztahu samotném. Pokud si dokážou vytvořit bezpečný prostor pro sdílení a intimitu, ale zároveň respektovat svou vzájemnou potřebu autonomie. Nebude to snadné a hladké, ale může je to obohatit a posílit. Důležitá je otevřená komunikace, trpělivost a ochota růst spolu i zvlášť.

Tak a teď už opravdu končím a loučím se s poděkováním za vaši pozornost i odvahu nahlédnout do svého nitra. Ať se vám daří nacházet cestu k sobě i k druhým, ať jdete po ní s laskavostí a moudrostí. A nezapomeňte - moje audiokniha/audiokurz "Láska, strach a lidoopi" na vás čeká, kdybyste potřebovali společníka a rádce na téhle pouti. Mějte se krásně a na viděnou!

2.png

audiokurz/audiokniha

nejistota ve vztazích?
Změňte ji během 2 měsíců

Nejistý vztahový styl je i můj příběh a každý den provázím klienty procesem změny od nejistoty k uvolnění a sebejistotě. Tento konkrétní vyzkoušený postup, který lze aplikovat na sebe najdete kompletní v audioknize/audiokurzu Láska, strach a lidoopi. 

 • praktický a vyzkoušený postup krok za krokem tak, jako bychom spolu přímo spolupracovali

 • řešení strachu z odmítnutí a opuštění, vzorců z dětství

 • změna vztahu k sobě, nalezení sebedůvěry a pohody.

 • 11 hodin audionahrávek, 260 stran ebooku

 • samostatná kapitola s postupem práce s Vnitřním dítětem a vnitřním rodičem zcela zdarma

Články a audiočlánky
o vztahových stylech

bottom of page