top of page

Dr. Magda Vašáková Loumová

práce s dětmi a páry, sytemická terapie a koučování

Magda psychoterapie a dětská psychologie.png

Jsem Dr. Magda Vašáková Loumová. Jsem lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další). Jsem systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů a také systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuji ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů. Zaměřuji se práci s dětmi a páry.

Profese

Lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další); systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů, systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuje ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů.

Kvalifikace

Ped.f.UK Praha, rigorózní zkouška

Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickémpřístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused), Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů)

KONTAKT K OBJEDNÁNÍ

magda.loumova@email.cz

bottom of page