top of page
drželi se za ruce

vztahové styly (secure attachment)

Jistý vztahový styl:
Když láska vítězí nad strachem

Miluji tě a jsem tu pro tebe Jsem ti oporou a bezpečným přístavem. Naše láska je pro mě prioritou a jsem tu vždy, když mě potřebuješ. Společně sdílíme radosti i starosti a intimita je pro nás přirozená.

 

Pokud se v těchto větách poznáváte, je možné, že patříte do klubu jistých.

 

Tedy lidí, kteří dokáží dávat i přijímat lásku beze strachu. Kteří umí vybalancovat osobní svobodu a partnerskou blízkost. 

autentický vztah

Jistý vztahový styl je způsob, jak přistupujeme k intimitě a závislosti. Je to naše nastavení v blízkých vztazích, které pramení z našich raných zkušeností. Pokud naši rodiče byli dostatečně citliví a reagující na naše potřeby, mohli jsme si vytvořit strategii "mám se o koho opřít, jsem v bezpečí". Naučili jsme se, že je přirozené a příjemné být zranitelní a nechat si pomoci. A tuhle jistotu si neseme i do dospělých vztahů, aniž bychom o tom museli přemýšlet.

A tam se nám to vrací - naši partneři se v naší přítomnosti cítí přijatí a milovaní. Můžou se na nás spolehnout a sdílet s námi své nitro bez obav. My jim dáváme pocit, že jsou pro nás důležití a že nás těší o ně pečovat. A zároveň víme, že láska neomezuje naši identitu a nezávislost, naopak nás rozvíjí a obohacuje. Intimita pro nás není hrozba, ale dar a radost.

Je to kouzelný kruh bezpečí a naplnění - čím více lásky a podpory dáváme, tím víc jí dostáváme nazpátek. A čím jsme v lásce jistější, tím svobodněji se cítíme. Hluboce věříme, že si zasloužíme zdravé a uspokojivé vztahy. Nebojíme se, že nás druzí zraní nebo opustí, protože víme, že se o sebe dokážeme postarat. A tak se můžeme naplno odevzdat partnerství a objevovat jeho krásy.

Jistý vztahový styl je požehnáním pro nás i naše okolí. Vyzařujeme stabilitu, empatii a optimismus, kterými můžeme druhé inspirovat a posilovat. Jsme oporou a průvodci pro ty, kteří v lásce zažili ztráty a zklamání. Ukazujeme svým příkladem, že blízkost a autonomie jdou ruku v ruce. A že mít rád sám sebe je základem pro zdravé milování druhých. Protože láska bez strachu je naše přirozenost. A my ji žijeme.

Co je jistý vztahový styl

(secure attachment)

Jistý vztahový styl je jedním z typů vztahové vazby. Tvoří se v dětství, když naši rodiče dokáží být citově dostupní a zároveň respektující naše potřeby. Když jsou emocionálně přítomní, vřelí a flexibilní.

 

Když podporují naši samostatnost a zároveň nám dávají pocit, že se na ně můžeme spolehnout. My si z toho odneseme ponaučení, že svět je dobrým místem a že můžeme věřit sobě i druhým.

A tak se naučíme být nezávislí, ale propojení s blízkými. Naučíme se vyjadřovat své pocity a potřeby, sdílet radosti i obavy. Naučíme se zvládat konflikty a výzvy s pomocí i sami. Je to taková zdravá rovnováha mezi "já" a "my". Mezi sebeláskou a láskou k druhým. Mezi jedinečností a sounáležitostí.

Ve vztazích pak můžeme působit jako bezpeční a empatičtí partneři. Naši blízcí se cítí pochopení a přijatí, mohou k nám proniknout svými srdci. Vnímají nás jako spolehlivé a láskyplné, i když samozřejmě nejsme dokonalí. My jim dáváme své porozumění a oporu, aniž bychom se vzdávali svých hranic a hodnot. Naopak - právě díky pevnému zakotvení v sobě můžeme lépe milovat a podporovat druhé.

Takže navenek vyzařujeme klid a vřelost člověka, který je spokojený sám se sebou i ve spojení. Ale uvnitř to neznamená, že jsme bez zranitelnosti a potřeb. I my máme své slabé chvilky a nejistoty, ale dokážeme je přijímat a otevřeně o nich mluvit. Nestydíme se požádat o pomoc a péči, když ji potřebujeme.

 

Protože víme, že nás to nedělá méně hodnotnými nebo milovanými. Jsme prostě lidé se vším všudy.

Jak poznat jistý vztahový styl?

Jak poznáte, že máte tento typ vztahové jistoty? Tady je pár typických projevů:
 

 • Cítíte se dobře sami se sebou i s druhými

 • Dokážete vyvážit osobní prostor a sdílení s partnerem

 • Přirozeně vyjadřujete své pocity a potřeby

 • Jste otevření intimitě a zranitelnosti

 • Umíte požádat o pomoc a přijímat péči

 • Při konfliktech zůstáváte v kontaktu a hledáte řešení

 • Působíte na druhé vřele a empaticky

 • Vnímáte se jako součást vztahů, ne oddělení

 • Pouštíte se do závazků a dlouhodobých vztahů

 • Vyvažujete čas pro sebe, práci a partnera
   

Pokud vás vystihuje většina bodů, blahopřeji - patříte zřejmě do klubu vztahově jistých. Těch, kteří milují moudře srdcem i hlavou. Kteří se nebojí plavat v hlubokých vodách intimity. A kteří bývají pro své okolí čitelní a přístupní, protože vyzařují vnitřní stabilitu a laskavost.

Je krásné a naplňující mít tenhle styl - pro nás i naše vztahy. Dává nám křídla svobody a zároveň kořeny sounáležitosti. Pomáhá nám vytvářet harmonii mezi potřebou autonomie a blízkosti. A ukotvuje nás v pocitu vlastní hodnoty a v důvěře v dobro života.

Neznamená to ale, že jsme ušetřeni vztahových trápení a výzev - i my je potkáváme, jako každý. Ale máme v sobě zakódované strategie a postoje, jak se s nimi vyrovnávat. Bez ztráty sebe sama a s ohledem na potřeby druhých. Je to dar, který nám slouží jako kompas na cestě srdce. A my ho můžeme rozvíjet a sdílet s těmi, které potkáváme.

Svůj vztahový styl můžete zjistit ve specializovaném ONLINE TESTU na webu.

Jak vzniká Jistý
attachment?

Naše vztahová jistota má hluboké kořeny v dětství. V té době, kdy jsme byli zcela odkázáni na péči našich rodičů či pečovatelů. Potřebovali jsme, aby nám dávali pocit bezpečí, viděnosti a přijetí. Aby reagovali vnímavě na naše potřeby blízkosti i autonomie. A aby nám svým laskavým zrcadlením pomáhali vytvářet zdravé sebevědomí a sebeúctu.

A oni to dělali - možná ne dokonale, ale dost dobře na to, abychom vyrostli v jisté osobnosti. Dokázali být citově dostupní a stabilní, i když měli své starosti a limity. Uměli nás podpořit a zároveň respektovat, uměli s námi sdílet radost i smutek. Vytvořili nám bezpečnou základnu, ze které jsme se učili poznávat sebe i svět. A díky nim jsme uvěřili, že láska a důvěra jsou přirozené a dostupné.

Je v tom velká vděčnost a dojetí, když si to uvědomíme. Hodně něhy a ocenění vůči našim rodičům, kteří zvládli tohle důležité výchovné poslání. Hodně soucitu s jejich vlastními zápasy a nejistotami při tom. A taky kus pokory, že jsme měli to štěstí a podmínky pro tento vývoj. Ne každému se ho dostane, i když by si ho zasloužil.

Jsme vděční a zároveň zodpovědní za to, jak s tímto darem nakládáme. Jak ho rozvíjíme a předáváme dál, ať už vlastním dětem nebo lidem kolem nás. Je to příležitost šířit světlo a naději, že zdravá láska je možná.

 

Být inspirací a podporou pro ty, kteří teprve hledají cestu k sobě a k druhým. Dávat najevo porozumění a soucit s jejich zápasy a bolestmi. Protože laskavost a empatie jsou nám vlastní a přirozené.

Nástrahy i výzvy jisté vazby

I jistý vztahový styl má svá úskalí a oblasti růstu. Neznamená automaticky dokonalé a bezproblémové vztahy. I my se můžeme občas zaseknout v nezdravých vzorcích nebo přehlížet své potřeby.

 

Pár příkladů takových nástrah:

 1. Past přehnaného soucitu - Můžeme mít tendenci až moc pečovat a obětovat se pro druhé. Brát na sebe jejich trápení a snažit se je za každou cenu "zachránit". Ale tím můžeme přehlížet vlastní hranice a potřeby a vyčerpávat se.
   

 2. Past vysokých nároků - Můžeme mít na sebe i na své vztahy přehnané nároky. Očekávat perfektní soulad a porozumění bez práce a investic. A pak být zklamaní a frustrovaní, když se objeví nedokonalosti a konflikty.
   

 3. Past přehlížení vlastních potřeb - Můžeme být tak zaměření na potřeby a spokojenost druhých, že zapomínáme na ty své. Neříkáme si o to, co potřebujeme, ustupujeme a přizpůsobujeme se. A pak se divíme, že se cítíme nevidění a nevyživení.
   

 4. Past vyhýbání se konfliktům - Můžeme mít strach z konfliktů a raději se jim vyhýbat nebo je uhlazovat. Nechceme druhé zranit nebo zklamat, tak radši držíme jazyk za zuby. Ale tím se připravujeme o upřímnost a růst skrz rozdílnosti.
   

 5. Past nadměrné tolerance - Můžeme mít až moc velkou toleranci vůči nezralému nebo zraňujícímu chování druhých. Omlouvat je a snažit se je pochopit za každou cenu. Ale tím jim vlastně nedáváme zpětnou vazbu a šanci na změnu. A sebe vystavujeme zbytečné bolesti.
   

Znějí vám povědomě? I vztahově jistí lidé mají co pilovat a objevovat. I my se občas můžeme zaseknout v nezdravých vzorcích myšlení a chování. Ale máme v sobě i velký potenciál se z nich poučit a posunout. Právě díky naší stabilitě a otevřenosti k růstu.

Důležité je vnímat tyto nástrahy s laskavostí a zvědavostí, ne s kritikou a odporem. Brát je jako příležitost poznat lépe sebe i své vztahy. Učit se vylaďovat rovnováhu mezi péčí o druhé a o sebe. Trénovat jasnou a citlivou komunikaci o svých potřebách a hranicích. Rozvíjet moudrost rozlišovat, kdy je správné přijmout a kdy se vymezit. A pěstovat odvahu pouštět se i do nepříjemných a konfliktních situací s vírou, že nás posílí.

Naše vztahová jistota není cílový stav, ale proces. Neustálá cesta k vyšší integritě a souladu se sebou i s druhými. Nikdy nebude úplně bez výzev a bolesti, ale my víme, že je zvládneme. S pomocí lásky a odvahy, která je nám vlastní.

Cesta k ještě větší integritě a moudrosti

Jak tedy dál rozvíjet a prohlubovat naši vztahovou jistotu?

 

Tady je pár tipů a doporučení:

 1. Pěstujte vděčnost - Všímejte si a oceňujte to dobré ve svém životě a vztazích. Uvědomujte si, že vaše vztahové dary nejsou samozřejmostí, ale požehnáním. Buďte vděční sami sobě, svým rodičům a partnerům za lásku a podporu, kterou dostáváte.
   

 2. Naslouchejte svým potřebám - Učte se víc vnímat a respektovat své vlastní potřeby. Nebojte se o ně jasně a s citem říkat. Je to výraz zdravé sebelásky a přispívá to k rovnováze a spokojenosti ve vztazích.
   

 3. Trénujte empatické hranice - Rozvíjejte schopnost nastavovat hranice s láskou a respektem. Nebojte se říci ne, když je to potřeba, ale dělejte to vlídně a s vysvětlením. Pamatujte, že hranice neblokují intimitu, ale umožňují ji.
   

 4. Zkuste něco nového - Objevujte nové způsoby, jak vyjadřovat lásku a budovat intimitu. Překonávejte stereotypy a zacyklení. Vnášejte do vztahů hravost, spontánnost, dobrodružství. Protože i jistota potřebuje čerstvý vítr.
   

 5. Buďte průvodci - Nabízejte své pochopení a podporu těm, kteří teprve hledají vztahovou jistotu. Buďte pro ně inspirací a důkazem, že zdravá láska je možná. Sdílejte s nimi své zkušenosti a tipy, ale bez povýšenosti a odsudků. Protože i vy jste jen lidé na cestě.
   

 6. Najděte si podporu - Obklopujte se lidmi, kteří vás inspirují a podporují ve vašem vztahovém růstu. Najděte si partnera, přátele, mentory, kteří mají podobné hodnoty a cíle. A nebojte se vyhledat terapii nebo poradenství, pokud cítíte, že na něčem potřebujete pracovat do hloubky. Je to známka moudrosti a odvahy.
   

Pamatujte, že rozvíjení vztahové jistoty je celoživotní dobrodružství. Každý den vám dává příležitost kultivovat láskyplnost k sobě i druhým. Každý vztah je možnost uplatňovat soucit a moudrost v praxi. Nečekejte dokonalost, ale mějte vysoké ideály. Protože na konci tohoto dobrodružství čeká nejcennější poklad - naplněná a svobodná srdce.

Ta moudrost a láska je všude kolem nás i v nás. Vy ji dokážete vnímat a ztělesňovat možná víc než ostatní. Tak ji prosím nenechte vyhasnout, nedovolte skepsi a lhostejnosti, aby vás uhasily. Rozvíjejte stále své láskyplné srdce, následujte jeho jemné a hluboké vedení. Protože svět vás moc potřebuje, se vším tím světlem a teplem.

A pokud byste někdy potřebovali povzbudit, poradit nebo se podělit, jsem tu pro vás. Ať už skrze mou audioknihu "Láska, strach a lidoopi", kde se na budování jistoty ve vztazích zaměřujinajdete další hloubku a inspiraci. Nebo skrze osobní konzultace, pokud byste chtěli téma probrat naživo. Rád vás vyslechnu, podpořím a třeba i obohatím o nové úhly pohledu. Budu se těšit na naše reálné nebo literární setkávání.

Přeju vám i nám všem, ať je náš svět každým dnem láskyplnější a moudřejší. Ať se nebojíme milovat celým srdcem a žít odvážně v souladu se svou nejvyšší pravdou. 

Časté otázky a odpovědi

Q: Je jistá vztahová vazba ideální cíl pro každého?

A: Je jistě zdravá a prospěšná, ale není nutně ideální pro každého v každé životní fázi. Někteří lidé mohou růst a zrát právě skrze nejistější typy vazeb. Navíc i jistá vazba má své stinné stránky - např. občas až moc velkou potřebu harmonie a vyhýbání se konfliktům. Důležitá je hlavně laskavost a respekt k sobě i druhým na každém stupni zralosti.

Q: Dá se jistá vazba nějak získat, pokud jsme ji v dětství neměli?

A: Rozhodně ano, i když je to dlouhodobější proces než rychlý trik. Je to cesta postupného uzdravování starých ran, pěstování laskavosti k sobě, učení se novým vztahovým dovednostem. Pomáhá na ní terapie, semináře, četba, vřelé vztahy, duchovní praxe. A hlavně odhodlání učit se milovat sám sebe i s nedokonalostmi.

Q: Jsou jistě vázaní lidé imunní vůči vztahovým krizím a rozchodům?

A: Nejsou, i oni procházejí krizemi a někdy se rozejdou. I jistá vazba je jen startovní výhodou, ne zárukou bez práce. Vztahy zkrátka procházejí vývojovými fázemi a každý jsme jen lidé se svými limity. Ale jistě vázaní lidé mají lepší předpoklady krize zvládat a pro vztah bojovat. Mají v sobě zakódovanou důvěru a naději, která jim pomáhá vytrvat.

Q: Mohou spolu fungovat lidé s jistou a nejistou vazbou?

A: Ano, pokud mají dobrou vůli a ochotu na sobě pracovat. Ten jistější může být inspirací a "terapeutem" tomu méně jistému. Učit ho svým příkladem, jak vypadá zdravá láska. Ale nesmí v tom vztahu ztratit sám sebe a musí v první řadě naplňovat své potřeby. A ten nejistější se zas musí aktivně snažit růst a hojit své zranění, ne čekat pasivní záchranu.

2.png

audiokurz/audiokniha

nejistota ve vztazích?
Změňte ji během 2 měsíců

Nejistý vztahový styl je i můj příběh a každý den provázím klienty procesem změny od nejistoty k uvolnění a sebejistotě. Tento konkrétní vyzkoušený postup, který lze aplikovat na sebe najdete kompletní v audioknize/audiokurzu Láska, strach a lidoopi. 

 • praktický a vyzkoušený postup krok za krokem tak, jako bychom spolu přímo spolupracovali

 • řešení strachu z odmítnutí a opuštění, vzorců z dětství

 • změna vztahu k sobě, nalezení sebedůvěry a pohody.

 • 11 hodin audionahrávek, 260 stran ebooku

 • samostatná kapitola s postupem práce s Vnitřním dítětem a vnitřním rodičem zcela zdarma

Články a audiočlánky
o vztahových stylech

bottom of page